» Program podpory Záruka

Záruka

Program podpory malého a středního podnikání ZÁRUKA [pdf, 381 kB] Záměrem je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé.


» 1. Výzva

 

Záruka - I. výzva programu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory malého a středního podnikání Záruka na 1,6 mld. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 29. června 2007 formou kontinuálního, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem žádostí o poskytnutí záruky byl zahájen 2. července 2007 a termín ukončení byl přesunut z 31. prosince 2008 na 28. listopadu 2008. Původně plánovaná alokace na první výzvu byla 1,4 mld. Kč. Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

Pravidla pro publicitu [pdf, 232 kB]

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfZáruka - I. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf17.06.2009
application/pdfI. Výzva - Příloha č. 1 - Kategorie podporovaných OKEČ
application-pdf17.06.2009
application/pdfI. Výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria
application-pdf17.06.2009
application/pdfI. Výzva - Příloha č. 3 - Regiony s intenzivní podporou
application-pdf17.06.2009
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit