» Program podpory Školicí střediska

Školicí střediska

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA [pdf, 374 kB]je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech.
 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ŠKOLICÍ STŘEDISKA doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfŠkolicí střediska - vzor Podmínek poskytnutí dotace
application-pdf04.10.2010
application/pdfZáměr projektu verze I
Podnikatelské subjektyapplication-pdf04.10.2011
application/pdfZáměr projektu verze II
Sdružení podnikatelů, ÚSC, NO, atd.application-pdf04.10.2011
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf04.10.2011
application/pdfFAQ Školicí střediska
application-pdf04.10.2011
application/pdfPřílohy Školicí střediska - přehled
application-pdf04.10.2011
application/pdfZáměr projektu pro Program Školicí střediska
application-pdf04.10.2011
application/pdfPovinné přílohy
application-pdf04.10.2011

Pravidla způsobilosti výdajů

Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

• Přílohy

• Aktuální změny výzev

Změny dokumentu »

Poskytovatel dotace, z důvodu vysokého počtu RŽ v II. - prodloužené výzvě programu Školicí střediska, pozastavuje příjem těchto žádostí k datu 15. 9. 2011. Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

» 1. Výzva

Školicí střediska - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 první kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Žádosti se podávají pomocí aplikace eAccount.  Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem registračních žádostí pro žadatele první výzvy programu Školicí střediska do 31.8.2009 a příjem plných žádostí do 30.9.2009. Upozorňujeme však, že POSLEDNÍ termín pro podepsání Rozhodnutí I. výzvy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu je pevně stanoven na 30.6.2010.
Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl opět spuštěn dne 17. prosince 2008. Příjem registračních žádostí je prodloužen do 31.8.2009. Datum začátku příjmu plných žádostí bylo posunuto na 15. července 2008. Původní alokace 400 mil. Kč byla navýšena na 2 mld. Kč. Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit