» Program podpory Rozvoj

Rozvoj

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ROZVOJ [pdf, 368 kB]je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ROZVOJ doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
  • Definice malého a středního podniku

• Aktuální změny výzev

Změny dokumentu »

Rozvoj - III. výzva programu - IV. prodloužení

Dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod. (tj. plnou žádost lze podat dle připravenosti žadatele ihned po schválení předběžné přijatelnosti projektu), ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.

Všechny přílohy naleznete na http://www.mpo.cz/dokument161238.html.

• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfRozvoj - Osnova podnikatelského záměru
Osnova podnikatelského záměruapplication-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Vzor registrační žádosti
application-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Plná žádost
application-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Mapa podporovaných regionů platná pro Výzvu I programu Rozvoj
application-pdf15.10.2008
application/pdfRozvoj - Přechodná podpora hospodářsky slabých regionů do roku 2008
Platí pro regiony, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013 (příloha k usnesení vlády ze dne 3. července 2006 č. 829)application-pdf15.10.2008
application/pdfRozvoj - Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013
Příloha k usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 560application-pdf15.10.2008
» 2. Výzva

Rozvoj - II. výzva programu

Dnem 15. ledna 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 15. dubna 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. července 2009. Začátek příjmu plných žádostí byl posunut na 1. července 2009, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 15. září 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 2 mld. Kč.

Upozornění pro žadatele

Upozorňujeme zájemce o poskytnutí dotace z programu Rozvoj — II. výzvy, že příjem Registračních žádostí bude (dle textu Výzvy II — bod 14. Ostatní ustanovení) pozastaven, přesáhne—li výše požadované dotace 4. mld. CZK.
Projekty podané po přesáhnutí této částky nebudou až do případného znovuspuštění Výzvy II — programu Rozvoj administrovány.
 

• Přílohy
» 1. Výzva

Rozvoj - I. výzva programu

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory malého a středního podnikání ROZVOJ na 2 400 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 28. února 2007 a původně plánovaná alokace byla 757,5 mil. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. března 2007 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Dne 31. července 2007 byl ukončen příjem plných žádostí

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit