» Program podpory Rozvoj

Rozvoj

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ROZVOJ [pdf, 368 kB]je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ROZVOJ doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
  • Definice malého a středního podniku

• Aktuální změny výzev

Změny dokumentu »

Rozvoj - III. výzva programu - IV. prodloužení

Dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod. (tj. plnou žádost lze podat dle připravenosti žadatele ihned po schválení předběžné přijatelnosti projektu), ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.

Všechny přílohy naleznete na http://www.mpo.cz/dokument161238.html.

• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfRozvoj - Osnova podnikatelského záměru
Osnova podnikatelského záměruapplication-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Vzor registrační žádosti
application-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Plná žádost
application-pdf13.10.2008
application/pdfRozvoj - Mapa podporovaných regionů platná pro Výzvu I programu Rozvoj
application-pdf15.10.2008
application/pdfRozvoj - Přechodná podpora hospodářsky slabých regionů do roku 2008
Platí pro regiony, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013 (příloha k usnesení vlády ze dne 3. července 2006 č. 829)application-pdf15.10.2008
application/pdfRozvoj - Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013
Příloha k usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 560application-pdf15.10.2008
» 4. Výzva

Rozvoj - III. výzva programu - I. prodloužení

Dnem 28. března 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 10. dubna 2012 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 17. dubna 2012 ve 12:00 hod. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 30. června 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. července 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.
 

Upozornění:  Změna lhůty pro podání Plných žádostí () a to od 30.6.2012 do 31.7.2012 .

• Přílohy
» 3. Výzva

Rozvoj - III. výzva programu

Dnem 31. března 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. května  2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 1. srpna 2010. Začátek příjmu plných žádostí byl posunut na 1. července 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 15. října 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 3 478 512 tis. Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit