» Program podpory Progres

Obecné informace

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu PROGRES [pdf, 405 kB] je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:


» 1. Výzva

Progres - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 29. června 2007 první výzvu formou kontinuálního, časově však omezeného příjmu žádostí. Příjem žádostí o podřízené úvěry byl zahájen 2. července 2007 a ukončení bylo plánováno na 31. prosince 2008. Zájem malých a středních podniků o podporu v první výzvě programu PROGRES byl veliký a v již říjnu 2007 překročil finanční možnosti zdrojů na realizaci tohoto programu, proto byl příjem žádostí zastaven.

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProgres - I. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf05.01.2010
application/pdfI. výzva - Příloha č. 1 - Kategorie podporovaných OKEČ
application-pdf05.01.2010
application/pdfI. výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria
application-pdf05.01.2010
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit