» Program podpory Potenciál

Potencial

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu POTENCIÁL  je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:


UPOZORNĚNÍ

 Oznámení o plánovaném prodloužení výzvy :

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU VYHLÁSÍ PRODLOUŽENÍ III. VÝZVY PROGRAMU POTENCIÁL V ČERVENCI LETOŠNÍHO ROKU.
 
 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program POTENCIÁL doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilých výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 31. 10. 2008application-pdf03.11.2011
application/pdfPříručka způsobilých výdajů k III. výzvě - prodloužení
Doporučeno k prostudování - platnost od 25. 7. 2012application-pdf25.07.2012

» 3. Výzva

Potencial - III. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 4. ledna 2010 třetí kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory POTENCIÁL a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 26. února 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 30. září 2011. Příjem plných žádostí probíhá od 27. dubna 2010 do 30. listopadu 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 3 mld. Kč. Dne 15. dubna 2011 došlo k aktualizaci 3. výzvy programu Potenciál v souvislosti s vyhlášením 9. výzvy EraSME.

• Přílohy
» 2. Výzva

Potencial - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory POTENCIÁL a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.  Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 3. března 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 30. září 2009. Příjem plných žádostí probíhá od 15. července 2008 do 30. listopadu 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 580 mil. Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit