» Program podpory Poradenství

Poradenství

Tento program realizuje Prioritní osu 6 "Služby pro rozvoj podnikání" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu PORADENSTVÍ je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb.

Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 — 2013 připraveno téměř 90 miliard korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 9. března 2011 projekt programu PORADENSTVÍ CzechAccelerator 2011 — 2014, jehož cílem je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Poskytovatelem dotace pro projekt CzechAccelerator 2011 — 2014 je Agentura pro podporu podnikání a investic — CzechInvest. Příjem žádostí začne 1. dubna 2011 a skončí 30. září 2013. Podrobné informace o projektu, vymezení způsobilých výdajů a forma podpory budou k dispozici na webových stránkách www.mpo—oppi.cz a www.czechinvest.org k výše uvedenému datu.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program PORADENSTVÍ doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy

» 1. Výzva

Poradenství - I. výzva programu

Dne 1. října 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory PORADENSTVÍ, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného sběru žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen1. října 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen dne 28. února 2009. Příjem plných žádostí je naplánován na termín od 1. ledna 2009 do 31.července 2009. Alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit