Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Ministerstva průmyslu byly uvedeny do provozu v listopadu 2008 s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.
Webové stránky MPO velmi pečlivě dbají na přístupnost svého obsahu handicapovaným uživatelům a dodržují Pravidla tvorby přístupného webu podle metodiky Ministerstva informatiky. Jsou vytvořeny podle moderní specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržují syntaktickou i sémantickou správnost.

Grafická podoba webu je vytvořena čistě pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definovaná v relativních velikostech, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat a zmenšovat.

I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu jezek@mpo.cz.

Děkujeme.