Aktualizovaný seznam podpořených projektů OPPI

V rámci Evropské transparentní iniciativy z roku 2006, doplněné zprávou z roku 2007 a schválené Radou (ES), Evropská komise požaduje, aby členské státy poskytovaly informace o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU prostřednictvím zveřejnění ex—post seznamu příjemců OPPI.
V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Řídicí orgán OPPI, postupuje dle Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Článek 7, odst. 2 písm. d) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 stanovuje odpovědnost řídícího orgánu operačního programu zazveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů. Při podpisu Podmínek, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, Řídicí orgán informoval příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená rovněž souhlas s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s výše uvedeným článkem.
V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Řídicí orgán OPPI, postupuje dle Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Článek 7, odst. 2 písm. d) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 stanovuje odpovědnost řídícího orgánu operačního programu zazveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů. Při podpisu Podmínek, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, Řídicí orgán informoval příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená rovněž souhlas s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s výše uvedený
Odkazy:
 

  • Aktuální statistiku podpořených projektů v dotačních programech OPPI je možno získat rovněž na webových stránkách CzechInvestu zde - statistika obsahuje u každého podpořeného projektu registrační číslo projektu ve formátu informačního systému MSC2007
  • Příjemci dotace de minimis mohou vyhledávat informace o jim přidělených podporách de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI - zde
  • Na webových stránkách Czechinvestu jsou k dispozici další informace o projektech - zde

» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 20. 3. 2013 application-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 27.05.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Seznam příjemců podpory - Záruky ke dni 31. 10. 2012 application-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 09.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 30. 6. 2012 application-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 12.07.2012
application/octet-stream Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 20. 3. 2012 application-octet-stream 06.04.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 31. 12. 2011 application-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 26.01.2012
application/vnd.ms-excel Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 15. 07. 2011 application-vnd.ms-excel 09.01.2012
application/vnd.ms-excel Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 4. 11. 2010 application-vnd.ms-excel 09.01.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Seznam příjemců podpory - Úvěry, Záruky ke dni 30. 9. 2011 application-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 09.01.2012