Projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. února 2010 projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012, který je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Realizátorem projektu je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komoru ČR.

Informace o možnostech účasti na podporovaných specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí jsou uváděny na internetových stránkách Hospodářské komory ČR, , případně České agentury na podporu obchodu CzechTrade.