» Program podpory Nemovitosti

Nemovitosti 

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu NEMOVITOSTI [pdf, 375 kB]je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí.

 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program NEMOVITOSTI doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy

• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf04.10.2011
» 1. Výzva

Nemovitosti - I. výzva programu

Z důvodu převyšujícího zájmu ze strany žadatelů v rámci programu podpory byl dne 15. září 2008, 24.00 hod. dočasně pozastaven příjem registračních žádostí programu NEMOVITOSTI

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 2. ledna 2008 první kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory NEMOVITOSTI a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.  Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace, byl dočasně pozastaven 15. září 2008, 24.00 hod. a to z důvodu převyšujícího zájmu ze strany žadatelů v rámci prvního kola výzvy programu podpory. Znovuobnovení podávání registračních žádostí do programu podpory bude následovat po zhodnocení dosud předložených projektů. Doporučujeme žadatelům, kteří dosud žádost nepodali, vyčkat s podáváním dalších registračních žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. dubna 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory malého a středního podnikání Nemovitosti na 6 mld. Kč. Původně plánovaná alokace byla 2 mld. Kč. Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit