Kdo mi poradí a pomůže?

Internetové stránky agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu jsou nejdůležitějším zdrojem informací o programech. Na stránkách lze nalézt všechny důležité informace, novinky a dokumenty o všech programech Operačního programu Podnikání a inovace. Stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky obsahují informace pouze o programech, za jejichž realizaci tyto instituce zodpovídají.

 

Dalším poskytovatelem informací jsou regionální kanceláře CzechInvestu. Tyto kanceláře sídlí ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se na regionální kanceláře mohou obracet buď telefonicky nebo osobně.

Kvalitní informace o všech programech Operačního programu Podnikání a inovace i dalších programech, které CzechInvest nabízí, je možné získat prostřednictvím bezplatné informační linky 800 800 777. Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 13 hodin. Pro konkrétní dotazy slouží také e-mailová adresa programy@czechinvest.org.

Vypracování projektu včetně vyplnění žádosti a jejích dalších příloh je odpovědností žadatele. Žadatel může postupovat sám nebo s pomocí poradenských firem, které působí na trhu.