» Program podpory Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB]je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE — INOVAČNÍ PROJEKT doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu


Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVymezení základních pojmů
application-pdf27.09.2011

» 3. Výzva

Inovace - Inovační projekt - III. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. března 2009 třetí výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 15. dubna 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 30. června 2009.  Příjem plných žádostí je naplánován od 1. července 2009 do 31. prosince 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 4 mld. Kč.

• Přílohy
» 2. Výzva

Inovace - Inovační projekt - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. května 2008 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt
Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl posunut ze dne 11. července 2008 na 15. července 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a byl ukončen 30. září 2008.  Začátek příjmu plných žádostí byl přesunut z 3. října 2008 od 14. listopadu 2008 a ukončen byl 28. února 2009 (respektive 6.3.2009 kvůli přetížení aplikace eAccount).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory malého a středního podnikání Inovace — Inovační projekt na 3 mld. Kč. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byly 2 mld. Kč. Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit