» Program podpory Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB]je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE — INOVAČNÍ PROJEKT doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu


Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVymezení základních pojmů
application-pdf27.09.2011

» 5. Výzva

Inovace - Inovační projekt - IV. výzva programu - prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. září 2011 čtvrtou prodlouženou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 3. listopadu 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 20. ledna  2012. Systém sběru žádostí je kontinuální. Příjem plných žádostí je naplánován od 21. listopadu 2011 do 29. února 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 3,5 mld. Kč.

• Přílohy
» 4. Výzva

Inovace - Inovační projekt - IV. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. února 2010 čtvrtou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. května 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 30. září 2010. Systém sběru žádostí je kontinuální. Příjem plných žádostí je naplánován od 1. července 2010 do 31. ledna 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 4 mld. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 4. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfInovace - Projekt - IV. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Vysvětlující informace k bodu 3 Programu
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 10 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 1. 2014application-pdf08.01.2014
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 9c - Pravidla způsobilých výdajů, č. j. 46163/13/61100/61000
Platnost od 1.1. 2014application-pdf08.01.2014
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 1 - Způsobilé výdaje
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kriteria
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 3 - Osnova studie proveditelnosti
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 4 - Projekt specifická část
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 5 - Příručka způsobilých výdajů
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 6 - Regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 7 - Vyloučené oblasti podpory
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 8 - Pokyny pro žadatele a příjemce
application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 9a - Pravidla způsobilých výdajů, č. j. 10596/11/08100
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf01.04.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 9b - Pravidla způsobilých výdajů, č. j. 16674/11/08100
Platnost od 1. 5. 2011application-pdf27.09.2011
application/pdfIV. výzva - Příloha č. 10 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf27.09.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit