» Program podpory Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB]je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE — INOVAČNÍ PROJEKT doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu


Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVymezení základních pojmů
application-pdf27.09.2011

» 7. Výzva


Inovace - Inovační projekt - IV. výzva programu - III. prodloužení

UPOZORNĚNÍ

Řídící orgán rozhodl o prodloužení příjmu registračních (RŽ) a plných žádostí (PŽ) u III. prodloužení IV. výzvy PROGRAMU INOVACE. Konečným termínem je nově stanovené datum 18. prosince 2013 ve 13:00 hodin pro registrační žádosti a pro plné žádosti 14. 2. 2014 ve 13:00  hodin.


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 29. října  2013 čtvrtou po třetí prodlouženou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 11. listopadu  2013 od 13:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 22. listopadu  2013 ve 13:00 hod.. Systém sběru žádostí je kontinuální. Příjem plných žádostí je naplánován od 11. listopadu  2013 od 13:00 hod. do 31. ledna 2014  ve 13:00 hod. . Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 2,5 mld. Kč.

• Přílohy
» 6. Výzva

Inovace - Inovační projekt - IV. výzva programu - II. prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. února  2013 čtvrtou  po druhé prodlouženou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 8. března  2013 od 6:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 22. března  2013 ve 12:00 hod. . Systém sběru žádostí je kontinuální. Příjem plných žádostí je naplánován od 8. dubna 2013 od 6:00 hod. do 22. května 2013  ve 12:00 hod. . Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 2,4 mld. Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit