» Program podpory Inovace - patent

Inovace - Patent

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB] je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE— Patent doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

» 1. Výzva

Inovace - Patent - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. ledna 2008 první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE— Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 3. března 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 30. dubna 2009. Příjem plných žádostí byl zahájen dne 9. září 2008 a bude ukončen dne 31. července 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 mil Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit