eAccount

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace e-Account jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele. Základní informace o elektronickém podpisu a způsobu jeho získání naleznete v připojeném souboru.

Výhody eAccountu

  • jednoduchá a bezpečná výměna informací
  • rychlá a 24 hodinová dostupnost
  • uživatelsky příjemné prostředí
  • úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady)
  • zkrácení lhůt v rámci procesu administrace

V připojených souborech níže na stránce naleznete aktuálně platnou Nápovědu k Monitoringu programů OPPI.

Vstup do aplikace eAccount

Systém eAccount je nastaven na 24hodinový provoz. Je tedy možné podávat žádosti až do poslední minuty posledního dne podání. Žadatelům však doporučujeme podávat žádosti průběžně a nenechávat jejich odeslání na poslední chvíli, neboť v posledních dnech platnosti Výzvy mohou být servery přetížené. Žádosti, které budou doručeny byť jen jednu minutu po termínu, nebudou přijímány.