UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE

Zákon č. 171/2012 Sb.: úprava podmínek pro poskytnutí dotace PO a nový režim pro zveřejňování podkladů pro všechny žadatele.

Dne 30. května 2012 vyšel v částce 61 Sbírky zákonů zákon č. 171/2012 Sb. (schválený dne 26. dubna 2012), kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – tzv. protikorupční novela rozpočtových pravidel.

Tento zákon zejména upravuje některé nové podmínky pro poskytnutí dotace (a to nejen z evropských, ale i z národních prostředků) právnickým osobám a v novém paragrafu 18a stanovuje pro všechny žadatele (tedy nejen právnické osoby) zcela nový režim pro zveřejňování všech podkladů rozhodných pro přiznání dotace na internetových stránkách Ministerstva financí.

Podrobné informace naleznete v příloze.
» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/pdf Upozornění pro žadatele: zákon č. 171/2012 Sb. PDF 23.07.2012