Procesní chyba při uveřejnění údajů ve Věstníku veřejných zakázek

Vážení příjemci a žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit na procesní chybu, které vznikla u provozovatele Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz), kdy mohlo dojít k neuveřejnění údajů o veřejných zakázkách v Úředním věstníku Evropské unie (www.ted.europa.eu).

Tato zpráva se týká pouze zadavatelů, kteří posílali jakékoli údaje o nadlimitních veřejných zakázkách a zakázkách nad 100 mil. Kč bez DPH dle PpVD k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek po 15.3.2012. Poskytovatel dotace upozorňuje na nutnost zkontrolovat, zda tyto údaje byly v plném rozsahu uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Pokud nebyly zveřejněny údaje v plném rozsahu nebo nebyly zveřejněny vůbec na www.ted.europa.eu, tak má zadavatel povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek nebo vyhlásit nové výběrové řízení.

Zároveň zdůrazňujeme zadavatelům, kteří již obdrželi upozornění od provozovatele Věstníku veřejných zakázek o tom, že se jich výše uvedený problém týká, na nutnost postupovat v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj, tzn.:

  1. U veřejných zakázek, u kterých běží lhůta podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o účasti), odeslat formulář oznámení o zakázce, ve kterém zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu pro podání nabídek veřejného zadavatele dle § 39 zákona o veřejných zakázkách (pro sektorové zadavatele dle § 41 zákona o veřejných zakázkách);
  2. U veřejných zakázek, u kterých skončila lhůta pro podání nabídek, ale zadavatel zatím neotevřel nabídky (nebo žádosti o účast), zaslat zpět neotevřené nabídky (žádosti o účast) uchazečům a odeslat opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou zákonnou lhůtu pro podání nabídek pro veřejného zadavatele dle § 39 zákona o veřejných zakázkách (pro sektorové zadavatele dle § 41 zákona o veřejných zakázkách);
  3. U veřejných zakázek, u kterých zadavatel již otevřel nabídky (žádosti o účast), zrušit zadávací řízení a znovu jej zahájil v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách.

U zakázek zadávaných dle Pravidel pro výběr dodavatele (PpVD) v hodnotě vyšší než 100 mil. Kč bez DPH, s povinností uveřejnění údajů na TED, CA a Obchodní věstník, platí lhůty uvedené dle PpVD odst. 16.

V opačném případě se zadavatel vystavuje riziku, že výdaje na dotčené veřejné zakázky nebudou uznány jako způsobilé z důvodu možné diskriminace zahraničních dodavatelů.

Zadavatele rovněž upozorňujeme, že v případě zjištění nesouladu údajů ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie, je nutné neprodleně informovat agenturu CzechInvest o zjištěném problému.

Více informaci se dozvíte na stránkách poskytovatele dotace  http://www.mpo-oppi.cz/informace-pro-zadatele/  a na stránkách agentury CzechInvest.