Vzory smluv

Pravidla  hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstva na rok 2011

Příloha č. 5
Vzory smluv uzavíraných podle občanského a obchodního zákoníku


 1.  Vzor smlouvy uzavírané dle občanského zákoníku
       A.  Příkazní smlouva
     
 2.  Vzory smluv uzavírané dle obchodního zákoníku
       B.  Smlouva o dílo
       C.  Smlouva mandátní

 3.   Používání jednotlivých typů (vzorů) smluv 

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsou nejčastěji používány pro jednotlivé druhy činností
výše uvedené typy  smluv zpravidla takto:

3.1. Činnosti právní, poradenské, konzultační, expertní 
 

 • vzor A  - příkazní smlouva  nebo
 • vzor B  - smlouva o dílo 

3.2.  Analýzy, studie, odborné posudky

 • vzor A - příkazní smlouva nebo
 • vzor B - smlouva o dílo

3.3.  Zajištění administrativních prací

 •  vzor A - příkazní smlouva nebo
 •  vzor B - smlouva o dílo

3.4.  Statistická šetření, zpracování dat

 •  vzor A - příkazní smlouva nebo
 • vzor  B - smlouva o dílo

3.5.  Harmonizace předpisů a právních norem ČR s EU

 • vzor A - příkazní smlouva nebo
 • vzor B - smlouva o dílo 

3.6.  Monitorování

 • vzor B - smlouva o dílo

3.7.  Školení a vzdělávání

 • vzor B -  smlouva o dílo

 3.8.  Překlady

 • vzor A -  příkazní smlouva nebo
 • vzor B -  smlouva o dílo

3.9.  Opravy a údržba, služby spojené s provozem budovy

 • vzor C - smlouva mandátní nebo

3.10    Výstavy a veletrhy

 • vzor A – příkazní smlouva nebo
 • vzor C – smlouva mandátní

Mimo smluv, které jsou jako typové upraveny  v občanském a v obchodním zákoníku, lze uzavřít i smlouvu nepojmenovanou, která není jako typ v zákoně upravena  ( § 51 občanského zákoníku,    §  269, odst. 2 obchodního zákoníku). Nesmí však odporovat obsahu nebo účelu zákona.
 
1. Uzavírání smluv dle občanského zákoníku

a) Dle občanského zákoníku se uzavírají smlouvy ohledně majetkových vztahů mezi  fyzickými a právnickými osobami, majetkových vztahů mezi těmito osobami a státem.

b) Při uzavírání smluv dle občanského zákoníku je třeba seznámit se zejména s § 34 až 51  (právní úkony) a s obecnými ustanoveními upravujícími závazkové právo  (§ 488 až 587).

c) Dle § 51 občanského zákoníku mohou účastníci uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena, smlouva  však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.   (Jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu).

d) Jako nejspíše použitelný uvádí se vzor příkazní smlouvy dle občanského zákoníku
     (viz poznámka u vzoru mandátní smlouvy dle obchodního zákoníku).