Přehled úspěšně zrealizovaných projektů

Především pro inspiraci dalších potenciálních žadatelů, bychom vás rádi informovali o úspěšně zrealizovaných projektech, které byly z Operačního programu Podnikání a inovace podpořeny. Případové studie úspěšných projektů budou postupně vkládány pod odkazy jednotlivých programů podpory.

 


 Dotační programy:


Rozvoj                              • ICT v podnicích              • ICT a strategické služby                • Eko-energie                              • Inovace - inovační projekt
    
Inovace - patent               • Potenciál                        • Prosperita                                      • Spolupráce - klastry                  • Spolupráce - technologické platformy
    
Školicí střediska               • Nemovitosti                    • Poradenství                                   • Marketing
   

Úvěrové a záruční programy:
Videoprezentace úspěšných projektů:

ELMARCO
Společnost čerpala prostředky z programu Potenciál na výstavbu budovy a zakoupení měřících zařízení na měření filtrační efektivity a vlastností nanovláken. Předmětem podnikání zmíněné společnosti je právě vzdušná a kapalná filtrace.
 
Video

EVEKTOR

Společnost čerpala prostředky z programu Impuls a Potenciál na zakoupení zařízení pro vývoj prototypů jak pro letecký tak automobilový průmysl. Společnost je především vývojářsko - výrobní společností.
  
Video
 
 


CONTIPRO
Společnost čerpala prostředky z operačního programu OPPI.  Společnost vyvijí produkty pro farmaceutický průmysl, kosmetický a působí v oblasti  výživových doplňků. Využívá kysleny  hyaluronové a nanotechnologií vláken.
   
Video