Vyhlášení 11. výzvy programu EraSME

9. výzva programu EraSME


Dne 15. dubna 2011 byla vyhlášena 9. výzva EraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Projekty podporované v rámci výzvy musí být zaměřeny na spolupráci malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi či univerzitami za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniku.  Hlavní podmínkou pro podání projektu je účast alespoň dvou malých a středních podniků a jedné výzkumné organizace z minimálně dvou partnerských zemí. V rámci 9. výzvy mohou malé a střední podniky z ČR uzavírat partnerství s podniky a výzkumnými organizacemi z Německa, Rakouska a Belgie.
 
Příjem žádostí bude uzavřen 30. září 2011.

Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast českých malých a středních podniků je podmíněna podáním projektu do 3. výzvy programu Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace. Žadatelé mohou v III. Výzvě získat na mezinárodní projekt průmyslového výzkumu v rámci sítě EraSME podporu až 500.000 EUR. Podporovány jsou pouze projekty spadající do kategorie průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Forma podpory, způsobilé výdaje a další podmínky, které platí pouze pro české MSP, jsou uvedeny v textu III. Výzvy programu Potenciál. Další informace jsou k dispozici na stránce http://www.cornet-era.net/ (EraSME calls). Zájemcům doporučujeme prostudovat především Pokyny pro 9. výzvu (dokument Guidelines for Applicants – EraSME 9th Call for Proposals), ve kterých jsou shrnuty požadavky na podání projektu.  Na stránce dále naleznete povinný formulář přihlášky.

 

11. výzva programu EraSME

11. výzva programu EraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 28. září 2012.

Projekty podporované v rámci výzvy musí být zaměřeny na spolupráci malých a středních podniků (MSP) s výzkumnými organizacemi či univerzitami za účelem zvýšení konkurenceschopnosti MSP.Příjem žádostí bude otevřen online na stránce http://www.era-sme.net/ pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Rakousko, Česká republika, Belgie, Německo. Příjem žádostí bude uzavřen 28. září 2012.Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast českých malých a středních podniků je podmíněna podáním projektu do výzvy programu Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace. V rámci přijatého projektu v programu Potenciál je možné hradit způsobilé výdaje (tj. mzdy a cestovné odborných pracovníků VaV, smluvní výzkum) vázající se k účasti v projektu EraSME. Malé a střední podniky, které podávají projekt do III. výzvy programu Potenciál, mohou v souvislosti s projektem EraSME získat podporu až 500.000 EUR.

Další informace jsou k dispozici na stránce www.era-sme.net. Upozorňujeme také na možnost účastnit se semináře zaměřeného na hledání vhodných partnerů, který se bude konat 14. června v Berlíně - http://www.era-sme.net/era-sme/events.html.