Vyhlášení již 14. výzvy programu CORNET

10. výzva CORNET pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu je otevřena do 30. září 2010

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty asociací/klastrů z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum. Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie a Holandsko. Společnou elektronickou přihlášku je nutno podat nejpozději do 30. září 2010 na webové stránce www.cornet-era.net.

Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast českých sdružení je pro tuto výzvu podmíněna podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry Operačního programu Podnikání a inovace. V rámci přijatého projektu v programu Spolupráce - klastry je možné hradit způsobilé výdaje (tj. především osobní náklady a náklady na externí výzkum) vázající se k účasti v projektu CORNET.Klastry, které byly podpořené v I. výzvě programu Spolupráce – klastry, se mohou v II. výzvě ucházet o podporu až 500.000 EUR, pokud se budou účastnit projektu CORNET.

Projekt CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z 13 evropských zemí/regionů v rámci programu ERA-NET, který je součástí 7. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj. Projekt musí být zaměřen na výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků sdružených v asociaci či klastru, který projekt koordinuje. Na výzkumu se musí podílet univerzita či výzkumný ústav z jedné z partnerských zemí.

Více informací na webové stránce www.cornet-era.net
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. výzva CORNET pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu je otevřena do 28. září 2012

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty asociací/klastrů z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum. Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Holandsko a Polsko. Společnou elektronickou přihlášku je nutno podat nejpozději do 28. září 2010 na webové stránce www.cornet-era.net.

Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast českých sdružení je pro tuto výzvu podmíněna podáním projektu do II. výzvy programu Spolupráce – klastry – pokračování Operačního programu Podnikání a inovace. V rámci přijatého projektu v programu Spolupráce - klastry je možné hradit způsobilé výdaje (tj. především osobní náklady a náklady na smluvní výzkum) vázající se k účasti v projektu CORNET.

Projekt musí být zaměřen na výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků sdružených v klastru, který projekt koordinuje. Na výzkumu se musí podílet výzkumná organizace z jedné z partnerských zemí. Upozorňujeme také na možnost účastnit se semináře zaměřeného na hledání vhodných partnerů, který se bude konat 14. června v Berlíně.

Více informací a registrace na webové stránce www.cornet-era.net.