Nábor externích hodnotitelů pro OPPI

Hledáme externí hodnotitele pro Operační program Podnikání a inovace
Pro účely hodnocení projektů z Operačního programu Podnikání a inovace je v souladu s metodikou výběrových kritérií programů podpory vyžadováno posouzení nezávislými externími odborníky.

V současné době MPO hledá externí hodnotitele pro programy OPPI — Inovace, Rozvoj, Eko—energie, Potenciál, Nemovitosti, Prosperita, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Školící střediska a Spolupráce.

Pro zařazení uchazeče do databáze externích hodnotitelů je nezbytné splnění předepsaných požadavků.

Základními požadavky na externího hodnotitele je vysokoškolské vzdělání a praxe v oboru minimálně 3 roky nebo středoškolské vzdělání a praxe v oboru minimálně 5 let.

Jednotlivé programy mají další specifické požadavky na externí hodnotitele.

V případě vašeho zájmu stát se externím hodnotitelem, vyplňte prosím formulář pro životopis a vstupní formulář, které naleznete níže v přílohách, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace.