» Program podpory ICT a strategické služby

ICT a strategické služby

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY [pdf, 243 kB]je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice a podpora vybraných strategických služeb.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 

 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.


• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilosti výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 1. 10. 2010application-pdf01.10.2010
application/pdfSplnění závazných ukazatelů projektu
Platnost od 1. 10. 2012application-pdf02.10.2012
» 3. Výzva

ICT a strategické služby - III. výzva programu

Změna data ukončení příjmu RŽ pro ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY — Výzva III z původního termínu 15.10. 2010 na nový 15.11. 2010.

Dnem 10. března 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 15. dubna 2010 prostřednictvím internetové aplikace  e-Account a bude ukončen 15. října 2010. Příjem plných žádostí je naplánován od 15. května 2010 do 1. února 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 1,5 mld. Kč.

 

 

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfICT a SS - III. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES.pdf
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 11c - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1.1. 2014application-pdf08.01.2014
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 12 - Pravidla způsobilých výdajů č.j. 46163/13/61100/61000 - zvláštní část
Platnost od 1. 1. 2014application-pdf08.01.2014
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 2 - Ocelářský průmysl
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 3 - Syntetická vlákna
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 5 - VK - ICT.pdf
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 5 - VK - strategické služby
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 6 - Osnova podnikatelského záměru
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 7 - Transformace
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzav - Příloha č. 8 - NACE nepodporované
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 9 - Regiony se soustředěnou podorou státu
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 10 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf21.06.2012
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 11 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 11a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 12 - Pravidla způsobilých výdajů č.j. 10596/11/08100
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf26.09.2011
» 2. Výzva

ICT a strategické služby - II. výzva programu

Dnem 15. ledna 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 2. března 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 2. října 2009. Příjem plných žádostí je naplánován od 1. května 2009 do 15. ledna 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 2 mld. Kč. — platnost od 1. 1. 2010.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit