» Program podpory Finanční nástroje / Jeremie

Máte vynikající inovativní nápad, ale nemáte dostatek prostředků na jeho realizaci? Nabízíme řešení, jak pomocí rizikového kapitálu financovat projekty malých a středních podniků v počáteční fázi podnikání.
Pokud pro rozvoj svého podniku potřebujete více finančních prostředků, než nabízejí přátelé, banky nebo jste nezískali dotaci ze strukturálních fondů, existují i další možnosti profinancování vašeho nápadu.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace se v současné době připravuje nová aktivita zaměřená na využití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu inovativních projektů firem v počáteční a růstové fázi podnikání spojených s vyšším rizikem realizace. Tyto nástroje nebudou mít formu úvěru nebo dotace, ale bude se jednat o vstup kapitálu investorů do podniku s cílem jeho dalšího rozvoje.

Nové finanční nástroje pro podporu inovativních projektů

1. Venture kapitálové fondy

Princip fondu je založen na vstupu investora (fondu) do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán a investice se vrací zpět do fondu. Hlavním cílem těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. Více informací o venture kapitálových fondech.

Jednou z možností realizace této oblasti je využití finančních nástrojů v rámci společné iniciativy Jeremie. Jde o nástroj Evropské komise a Evropského investičního fondu na podporu rizikového kapitálu, mikropůjček a záruk pro malé a střední podniky. V současné době je ve fázi přípravy zahrnující mapování situace v České republice s cílem zjištění potřeb malých a středních podniků v této oblasti.


2. Business angels

Business angels jsou investoři (jednotlivci), kteří jsou dostatečné movití, aby mohli svůj vlastní majetek investovat do podniků či projektů, které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Více informací o business angels.

Business angels se mohou sdružovat v sítích business angels, které jsou podporovány v rámci programu Prosperita.

Snahou agentury CzechInvest je tedy podporovat vznik a rozvoj sítí business angels, ale také informovat malé a střední podnikatele o existenci těchto netradičních zdrojů financování a zprostředkovat kontakty firmám na tyto subjekty.

Související aktivity

Agentura CzechInvest pořádá již od roku 2005 Finanční fóra pro malé a střední podniky s cílem ukázat účastníků různé alternativní cesty k financování. Na Finanční fóra bude navazovat Investiční fórum pro malé a střední podniky, kde vybrané podniky představí svůj podnikatelský projekt přítomným investorům, kteří projekt vyhodnotí a mohou nabídnout možný způsob jeho profinancování.

Dále se podnikatelé mohou zúčastnit specializovaných seminářů a přečíst si publikace týkající se problematiky alternativního financování.

Součástí aktivit CzechInvestu jsou také Bankovní kulaté stoly, kde se setkávají představitelé finančních institucí, investoři a ostatní subjekty ovlivňující nabídku financování pro podnikatele.
» Ostatní důležité informace