» Program podpory Eko-energie

Eko-energie

Tento program realizuje Prioritní osu 3 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu EKO-ENERGIE [pdf, 185 kB]je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudovát

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program EKO—ENERGIE doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 


» 2. Výzva

Eko-energie - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. října 2008 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 14. listopadu 2008 a ukončen 28. února 2009 (respektive 6.3.2009 kvůli přetížení aplikace eAccount). Sběr žádostí bude realizován prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Navýšení maximální částky dotace ze 100 mil. Kč na 250 mil. Kč. Jedná se o absolutní částku dotace. Z důvodu přetrvávajících problémům s dokládáním energetických auditů a malého počtu vložených plných žádostí těsně před ukončením příjmu rozhodl Řídící orgán o dodatečném prodloužení příjmu PŽ do 14.6.2009. Pro žadatele, kteří do této chvíle nemají schválenou RŽ je příjem PŽ prodloužen do 21.6.2009.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k zajištění plynulého čerpání dotačních prostředků v rámci programu EKO-ENERGIE rozhodl poskytovatel o posunu termínu ukončení projektů z II. výzvy na 31. března 2012. Datum nejzazšího možného podání žádosti o platbu se nadále řídí ustanovením Podmínek poskytnutí dotace, tedy do 6 měsíců od skutečného data ukončení projektu.• Přílohy
» 1. Výzva

Eko-energie - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. dubna 2007 první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. června 2007 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí skončil 31. července 2007. Příjem plných žádostí probíhal od 1. listopadu 2007 do 29. února 2008.
Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Příjemci v rámci 1. výzvy mohli být pouze malé a střední podniky.
Navýšení maximální částky dotace ze 100 mil. Kč na 250 mil. Kč. Upozornění ! Vlastní navýšení se týká pouze projektů v podporované aktivitě " Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů".

Jedná se o absolutní částku dotace.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit