» Program podpory Eko-energie

Eko-energie

Tento program realizuje Prioritní osu 3 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu EKO-ENERGIE [pdf, 185 kB]je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudovát

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program EKO—ENERGIE doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 


» 4. Výzva

Eko-energie - III. výzva programu - prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 2. května 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím elektronické aplikace eAccount bude pro oblast OZE zahájen 21. května 2012 (od 12h) a ukončen 8. června 2012 (do 12h). Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí otevřen od 27. června 2012 (do 12h) do 4. července 2012 (do 12h). Žádosti o dotaci podané do nesprávné aktivy budou vyřazeny. V případě obou aktivit jsou výše uvedené termíny zahájení a konce příjmu registračních žádostí garantovány!

Vážení žadatelé, s ohledem na snahu Řídícího orgánu OPPI efektivně vyčerpat všechny dostupné finanční prostředky v programu EKOENERGIE prodlužujeme příjem registračních žádostí do aktivity Obnovitelných zdrojů energie (MVE) III. prodloužené výzvy o jeden týden, tedy do 15.6.2012 do 12:00 hod.

• Přílohy
» 3. Výzva

Eko-energie - III. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. února 2010 třetí výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. března 2010 a ukončen 30. června 2010. Sběr žádostí bude realizován prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. května 2010 do 30. září 2010. Příjem žádostí o platbu nejpozději do 30. června 2013.

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfEko-energie - III. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf07.03.2010
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf01.02.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf15.06.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1b - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf01.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 2 - Pravidla způsobilosti výdajů č.j. 10596/11/08100
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf01.04.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 3 - Pokyny pro žadatele a příjemce
application-pdf02.11.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit