Aktuální přehled výzev

Přehled příjmu registračních a plných žádostí jednotlivých programů podpory OPPI

Tabulka uvádí přehled aktuálně vyhlášených výzev. Podrobné informace o výzvách (i ukončených) naleznete u jednotlivých programů podpory.

Programy podpory administrované ČMZRB (START, PROGRES a ZÁRUKA) mají odlišný systém přijímání žádostí o podporu. Tyto programy nemají dvoukolový příjem žádostí jako dotační programy podpory, proto nejsou uvedena obě data přijímání registračních a plných žádostí.

Aktuální přehled výzev

Oblast podpory Program podpory Aktuální výzva Příjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ
1.1  START - Záruky II. 5.1. 2010 -   -   31. 12. 2010
2.1 PROGRES III. 5.1. 2010 -    - 31. 12. 2010
2.1 ZÁRUKA III. 5.1. 2010 -    - 31. 12. 2010
2.2 ICT V PODNICÍCH III. 1.1. 2010 15.10.2010 8.3. 2010 15.2. 2011
3.1 EKO-ENERGIE III. 1. 3. 2010 30. 6. 2010 1. 5. 2010 30. 9. 2010
4.1 INOVACE - Projekt IV. 1. 5. 2010 30. 9. 2010 1. 6. 2010 31. 1. 2011
4.1 INOVACE - Patent II. 1.6.2009 31. 5. 2010 1.9.2009 31.8.2010
4.2 POTENCIÁL III. 26. 2.2010 30. 9. 2011 27. 4. 2010 30.11.2011
5.1 SPOLUPRÁCE - Klastry II. 1. 3. 2010 30. 5. 2010 1. 5. 2010 30. 9. 2010
5.1 PROSPERITA II. 1. 11.2009 30. 6. 2010 1. 1. 2010 31. 12. 2010
5.2 ŠKOLICÍ STŘEDISKA II. 1.11. 2009 31. 5. 2010 1.1.2010 30.6.2010
5.3 NEMOVITOSTI II. 1.9. 2009 31. 3. 2010 - Do 10 měsíců od data ZV*
6.2 MARKETING II. 1. 3. 2010 30. 6. 2010 1. 5. 2010 31. 10. 2010

Vysvětlivky

* Do 10 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

RŽ - registrační žádost

PŽ - plná žádost

ZV - způsobilé výdaje